Personální změny v SK Přerov

Vážení rodiče a členové atletického oddílu Sportovního klubu Přerov 1908 z.s. (dále jen SK Přerov),

výkonný výbor (VV) SK Přerov a vedení atletického oddílu SK Přerov rozhodlo ze závažných důvodů o ukončení spolupráce s trenéry Janem Koňaříkem a Adélou Balůskovou, a to ke dni 31.10.2017. Na základě těchto rozhodnutí se následně 1.11.2017 sešlo vedení atletického oddílu SK Přerov spolu se všemi trenéry a přijalo následující opatření:
Členové tréninkových skupin Jana Koňaříka a Adély Balůskové budou nadále trénovat pod vedením určených trenérů SK Přerov - viz aktualizovaný rozpis tréninků. Jmenné seznamy jednotlivých skupin byly rozeslány emailem.

Budete- li mít jakékoliv dotazy ohledně organizace tréninků, tréninkových skupin, plateb, apod., obracejte se, prosím, na předsedu atletického oddílu SK Přerov.

Ing. Václav Klvaňa
Sportovní klub Přerov 1908 z.s.
předseda atletického oddílu


DOPLNĚNO - 15.11.2017

Vážení rodiče a členové atletického oddílu Sportovního klubu Přerov 1908 z.s. (dále jen SK Přerov),

vzhledem k množícím se dotazům zasíláme podrobnější vysvětlení k ukončení spolupráce s trenéry Janem Koňaříkem a Adélou Balůskovou.

Oba výše uvedení trenéři společně založili nový atletický oddíl (AK Přerov - založen 30.7.2017, zapsán 12.9.2017), aniž by to jakkoli oznámili vedení klubu, jehož byli součástí. O této skutečnosti se činovníci SK Přerov dozvěděli teprve v průběhu října, a to zcela náhodně – díky upozornění rodičů o nesrovnalostech v platbách členských a oddílových příspěvků. Jejich jednání považujeme za neetické a je rovněž v rozporu se stanovami našeho klubu. Na základě výše uvedeného jednání bylo oběma ukončeno členství v SK Přerov.

S ohledem na fakt, že byli oba výše uvedení trenéři dlouholetými aktivními členy našeho klubu a Jan Koňařík rovněž členem nejužšího vedení atletického oddílu, nehodláme
veřejně projednávat další podrobnosti tohoto případu. Současně se však musíme ohradit proti tomu, jak je celá situace velmi zjednodušeně podávána Vám rodičům - jakoby se vlastně ani nic nestalo.

SK Přerov je sportovní klub s mnohaletou tradicí, který vychoval již několik generací úspěšných sportovců a trenérů. Výše uvedená situace je jistě nepříjemná, ale nebude mít nejmenší vliv na naši další sportovní činnost. Náš tým složený ze zkušených i mladých, začínajících trenérů, se bude i nadále starat o to, aby se atletice v Přerově dařilo.

Trenéři atletického oddílu
Sportovního klubu Přerov 1908 z.s.

Nepřehlédněte

facebook rajce youtube

 

pokyny k odjezdum

 

chci se stat clenem