Členská sekce

1) TRÉNINKY

PŘÍPRAVKA (ročník 2006 a mladší)
Tréninky probíhají po celý školní rok a začínáme od září. Během školních prázdnin a státních svátků se tréninky nekonají. Trénujeme 1 - 2x týdně a to podle tohoto rozpisu.

OSTATNÍ ČLENOVÉ (ročník 2005 a starší)
Tréninky probíhají po celý kalendářní rok, během školních prázdnin a státních svátků podle dohody s trenérem. Trénujeme 2x a více týdně a to podle tohoto rozpisu.

V zimním období trénujeme také v tělocvičnách, a to od začátku listopadu až do konce března. V ostatních měsících jsme výhradně na stadioně (stadion SK Přerov, Alšova ul. - poblíž zimního stadionu).

 

2) PŘÍSPĚVKY V ROCE 2017

Přípravka (ročník 2006 a mladší) hradí příspěvky vždy pololetně (září - prosinec, leden - červen), ostatní (ročník 2005 a starší) za celý kalendářní rok.

Příspěvky lze hradit VÝHRADNĚ PŘEVODEM NA ÚČET!

č. ú.: 21532831/0100
Variabilní symbol: 1
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení atleta, časový úsek např. "září až prosinec"

O zadané platbě neprodleně informujte e-mailem předsedu oddílu p. Klvaňu (klvana(zavináč)szdc.cz) a svého trenéra - uvádějte datum platby, částku a za koho peníze hradíte.

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ:
Je pro všechny stejná, a sice 3000 Kč za celý kalendářní rok.
Přípravka tedy uhradí za 1. pololetí (leden-červen 2017) částku 1800 Kč a za 2. pololetí (září-prosinec 2017) částku 1200 Kč. Ostatní hradí celou částku 3000 Kč (leden-prosinec 2017).

Příspěvky nejsou platbou za počet absolvovaných tréninků, ale jedná se o příspěvek na celoroční činnost oddílu (pronájmy tělocvičen, doprava, vybavení a pomůcky, materiál, údržba a provoz dráhy, šaten apod.).

Příspěvky za druhé pololetí (září-prosinec) prosím uhraďte do 15.10.2017.

 

3) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ
Povinností každého člena oddílu je mít platné lékařské potvrzení o způsobilosti závodně provozovat atletiku. Toto potvrzení platí 12 měsíců a vydává jej obvodní lékař (součástí vyšetření je i změření klidového EKG). U vrcholových sportovců (členové SCM a další, kteří budou individuálně informováni) je nutná prohlídka u sportovního lékaře.

Vzor lékařského potvrzení a vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu si můžete stáhnout níže.

 

4) NOVÝ ČLEN

Pokud máte zájem stát se novým členem oddílu atletiky SK Přerov, kontaktujte některého z trenérů nebo dorazte přímo na trénink se domluvit s trenérem jestli je volno v dané skupině. Přihlášky do atletických přípravek 1, 2 a 3 probíhají výhradně přes elektronickou přihlášku, kterou Vám zašle trenér dané skupiny. Zároveň posílá i papírovou přihlášku s potvrzením pro lékaře.

Přihlášku do oddílu pro členy, kteří nespadají do atletické přípravky, si můžete stáhnout níže, vyplněnou ji zašlete e-mailem předsedovi oddílu p. Klvaňovi (klvana(zavináč)szdc.cz) a také svému trenérovi.

Nepřehlédněte

facebook rajce youtube

 

pokyny k odjezdum

 

chci se stat clenem

 

Přerovský deník