Historie

Přerovská atletika prošla v minulém století velmi složitým obdobím, jehož důsledky se v Přerově projevují ještě i dnes. Její cesta byla ovlivněna organizací tělovýchovy a sportu jako takovou. Zejména změny po únorových událostech v roce 1948 se historicky zapsaly do fungování atletiky v Přerově. Po již zmiňovaných únorových událostech v roce 1948 bylo rozhodnuto centrálními orgány o vzniku Jednotné tělovýchovné organizace Sokol (JTO Sokol), do které musely vstoupit všechny tělovýchovné organizace, svazy, spolky a kluby, i když některé byly proti (Orel, SK, DSK Viktoria a KČT). Ustavující schůze JTO Sokol Přerov se konala dne 18.dubna 1948.

Přetvořit Sokol v souladu s představami o tělovýchově podle sovětského vzoru nebylo jednoduché, a proto našli brzy funkcionáři z jednotlivých sportovních odvětví prostor, jak zjednodušit podmínky pro sportovní činnost. A tak se záhy začaly objevovat nové spolky TJ Sokol Železničáři – vznikla v r.1948 sloučením s SK Přerov (přejmenovaná později na TJ Lokomotiva-1953, TJ Lokomotiva Meochema-1980, SK-1992), Sokol Meopta – založen 20.3.1949 (další změny názvů Spartak Meopta-1953, TJ Meopta-1960, TJ Meochema-1969, TJ Lokomotiva Meochema-1980, SK-1992), Závodní jednota Přerovských strojíren – založena 12.6.1951 (Závodní sokolská jednota Přerovské strojírny-14.11.1951, TJ Spartak Přerovské strojírny-1953, TJ Spartak-2003).

V roce 1951 na IX.sjezdu České obce sokolské byla kritizována dvojkolejnost (státní a dobrovolná), a proto byl připravován a v roce 1952 přijat zákon, kterým byl zřízen Státní výbor pro tělovýchovu a sport a od roku 1953 vznikaly pak dobrovolné sportovní organizace (DSO), které přijímaly názvy Spartak, Dynamo, Jiskra, Slávia, Lokomotiva apod. Již jen z tohoto důvodu mohou všechny TJ či SK, které nějak navazují na předúnorové považovat za své předchůdce kteroukoli TJ či SK z období před únorem 1948.

Nepřehlédněte

           

 

     

 

 pokyny k odjezdum

 

 Dres na cestách

© 2010-2024 Atletika SK Přerov. Všechna práva vyhrazena.